سوالات مونرو
مونرو یک کوین ناشناس و دارای بلاک‌چین مستقل است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده
هویت واقعی او ناشناخته است اما او با اسم مستعار «thankful_for_today» خود را معرفی کرده.
هم‌اکنون بیش از ۱۶ میلیون کوین مونرو در گردش ات اما حداکثری برای آن تعیین نشده.
سایت رسمی مونرو https://getmonero.org می‌باشد.