سوالات موناکوین
موناکوین یک کوین ژاپنی است که در سال ۲۰۱۴ با هاردفورک لایت‌کوین ایجاد شد.
موناکوین یعنی «سکه مونا» است که مونا اشاره به یک میم اینترنتی ژاپنی دارد.
خالق موناکوین فردی است که با نام «آقای واتانابه» (Mr.Watanabe) شناخته می‌شود اما از هویت او اطلاعاتی در دست نیست.
در حال حاضر حدود ۴۵ میلیون امرکوین استخراج‌شده که سقف آن ۲۱۰ میلیون خواهد بود.
سایت رسمی موناکوین http://monacoin.org می‌باشد.