سوالات موبایل‌گو
موبایل‌گو یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۱۰۰ میلیون موبایل‌گو وجود دارد که ۹۸ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی موبایل‌گو https://mobilego.io می‌باشد.