سوالات ام‌کی‌تی‌کوین
ام‌کی‌تی‌کوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۲.۲ میلیون ام‌کی‌تی‌کوین وجود دارد که هم‌اکنون ۱.۱ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی ام‌کی‌تی‌کوین http://mktcoin.org می‌باشد.