سوالات میکسین
میکسین یک توکن بر بستر اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
یک هندی که هویت او مشخص نیست.
هم‌اکنون حدود ۴۴۰ هزار توکن میکسین در گردش است که حداکثر به ۱ میلیون خواهد رسید.
سایت رسمی میکسین https://mixin.one می‌باشد.