سوالات مینت‌کوین
مینت‌کوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
در حال حاضر ۲۵ میلیارد مینت‌کوین در گردش است.
سایت رسمی مینت‌کوین http://www.mintcoinofficial.com می‌باشد.