سوالات مرکوری
پریماس یک توکن بر بستر بلاک‌چین ویوز است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
100 میلیون مرکوری در گردش است.
سایت رسمی مرکوری https://www.darcr.us می‌باشد.