سوالات مرکیولت
مرکیولت یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۱۰ میلیارد مرکیولت وجود دارد که در حال حاضر ۱.۷ میلیارد از آن در گردش است.
سایت رسمی مرکیولت https://www.merculet.io می‌باشد.