سوالات ملون
ملون یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۷۵۰ هزار ملون وجود دارد که ۶۰۰ هزار آن در گردش است.
سایت رسمی ملون https://melonport.com می‌باشد.