سوالات مدی‌شرز
مدی‌شرز یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر ۱ میلیارد مدی‌شرز در گردش است.
سایت رسمی مدی‌شرز http://www.medishares.org می‌باشد.