سوالات مدیکال‌چین
مدیکال‌چین یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۵۰۰ میلیون مدیکال‌چین وجود دارد که در حال حاضر ۱۸۵ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی مدیکال‌چین https://medicalchain.com/en می‌باشد.