سوالات میدسیف‌کوین
میدسیف‌کوین یک توکن بر بستر اومنی است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
هم‌اکنون حدود ۴۵۰ میلیون توکن میدسیف‌کوین در گردش است.
سایت رسمی میدسیف‌کوین http://maidsafe.net می‌باشد.