سوالات مکس‌کوین
مکس‌کوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
۱۰۰ میلیون مکس‌کوین وجود دارد که هم‌اکنون ۶۱ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی مکس‌کوین https://www.maxcoinproject.org می‌باشد.