سوالات لوکس‌کوین
لوکس‌کوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۵.۳ میلیارد لوکس‌کوین وجود دارد که در حال حاضر ۲.۳ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی لوکس‌کوین https://luxcore.io می‌باشد.