سوالات لوکی
لوکی یک کوین است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۳۱ میلیون لوکی وجود دارد که هم‌اکنون ۲۶ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی لوکی https://loki.network می‌باشد.