سوالات لایت‌کوین
لایت‌کوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۱ ایجاد شده.
با مدارهای مجتمع با کاربرد خاص (ای‌سیک)، یا کارت گرافیکی.
در حال حاضر حدود ۵۷ میلیون لایت‌کوین وجود دارد که با استخراج کامل حداکثر تا ۸۴ میلیون کوین می‌تواند افزایش یابد.
سایت رسمی لایت‌کوین https://litecoin.com می‌باشد.