سوالات لیسک
لیسک یک کوین است که در سال ۲۰۱۶ ایجاد شده.
بارت استاسن (Bart Stassen).
حداکثر تعداد کوین‌های ممکن لیسک ۱۲۳ میلیون است که تاکنون ۱۰۸ میلیون آن وارد چرخه شده‌است.
سایت رسمی لیسک https://lisk.io می‌باشد.