سوالات لیندا
لیندا یک کوین است که در سال 2017 ایجاد شده.
30 میلیارد لیندا وجود دارد که 9 میلیارد آن در گردش است.
سایت رسمی لیندا http://lindacoin.com می‌باشد.