سوالات لایت‌پی‌کوین
لایت‌پی‌کوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۲۱ میلیون لایت‌پی‌کوین وجود دارد که در حال حاضر بیش از یک میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی لایت‌پی‌کوین https://lightpaycoin.org می‌باشد.