سوالات آی‌اکس‌تی
آی‌اکس‌تی یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۶۵ میلیون آی‌اکس‌تی وجود دارد که در حال حاضر ۳۵ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی آی‌اکس‌تی https://www.ixt.global می‌باشد.