سوالات اینک پروتوکل
اینک پروتوکل یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۵۰۰ میلیارد اینک وجود دارد که هم‌اکنون ۱۸۷ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی اینک https://paywithink.com می‌باشد.