سوالات اینداهش
اینداهش یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
در حال حاضر ۴۰۰ میلیون اینداهش در حال گردش است.
سایت رسمی اینداهش https://indahash.com می‌باشد.