سوالات آی‌اگزک
آی‌اگزک یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
بیش از ۸۶ میلیون توکن آی‌اگزک وجود دارد که ۸۰ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی آی‌اگزک http://iex.ec می‌باشد.