سوالات اچ‌تی‌ام‌ال کوین
اچ‌تی‌ام‌ال کوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۸۰ تریلیون اچ‌تی‌ام‌ال کوین وجود دارد که ۵۲ تریلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی اچ‌تی‌ام‌ال کوین http://www.htmlcoin.com می‌باشد.