سوالات های‌پرفورمنس
های‌پرفورمنس یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۱۰۰ میلیون های‌پرفورمنس وجود دارد که هم‌اکنون ۳۷ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی های‌پرفورمنس http://www.gxn.io می‌باشد.