سوالات همپ‌کوین
همپ‌کوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
300 میلیون همپ‌کوین وجود دارد که بیش از 200 میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی همپ‌کوین http://hempcoin.org می‌باشد.