سوالات جی‌اکس‌چین
جی‌اکس‌چین یک توکن است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر ۶۰ میلیون کوین جی‌اکس‌چین در گردش است که حداکثر آن ۱۰۰ میلیون خواهد بود.
سایت رسمی جی‌اکس‌چین https://gxs.gxb.io/en می‌باشد.