سوالات گریدکوین
گریدکوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۵ ایجاد شده.
در حال حاضر بیش از ۳۹۰ میلیون گریدکوین در گردش است.
سایت رسمی گریدکوین http://www.gridcoin.us می‌باشد.