سوالات گرفت
گرفت یک کوین است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۱.۸ میلیارد این‌ارز وجود دارد که هم‌اکنون ۱ میلیارد آن در گردش است.
سایت رسمی گرفت https://www.graft.network می‌باشد.