سوالات گوبایت
گوبایت یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر ۲ میلیون گوبایت در گردش است.
سایت رسمی گوبایت https://gobyte.network می‌باشد.