سوالات گلوبال کارنسی رزرو
گلوبال کارنسی رزرو یک کوین است که در سال ۲۰۱۵ ایجاد شده.
در حال حاضر ۱۰۴ میلیون گلوبال کارنسی رزرو در گردش است.
سایت رسمی گلوبال کارنسی رزرو http://gcrcoin.com می‌باشد.