سوالات گلیوبال کریپتوکارنسی
گلیوبال کریپتوکارنسی یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۱.۷ میلیارد این‌ارز وجود دارد که هم‌اکنون ۱.۳ میلیارد آن در گردش است.
سایت رسمی گلیوبال کریپتوکارنسی https://www.thegcccoin.com می‌باشد.