سوالات جین‌کوین
جین‌کوین کوینی است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
حدود 2.7 میلیارد جین‌کوین وجود دارد که تقریبا تمام آن استخراج شده.
سایت رسمی جین‌کوین https://gincoin.io می‌باشد.