سوالات فلازفلاز
فلازفلاز یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
در حال حاضر ۲۰۴ میلیون فلازفلاز در حال گردش است.
سایت رسمی فلازفلاز https://fluzfluz.com می‌باشد.