سوالات فلو
فلو یک کوین است که در سال ۲۰۱۳ ایجاد شده.
در حال حاضر ۱۴۶ میلیون فلو در گردش است.
سایت رسمی فلو http://flo.cash می‌باشد.