سوالات فیدلیوم
فیدلیوم یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
در حال حاضر ۱۱۷ میلیون فیدلیوم در گردش است.
سایت رسمی فیدلیوم http://www.fidelium.io می‌باشد.