سوالات فیرکوین
فیرکوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
در حال حاضر 53 میلیون فیرکوین در گردش است.
سایت رسمی فیرکوین http://fair-coin.org می‌باشد.