سوالات فکتام
فکتام یک کوین است که در سال ۲۰۱۵ ایجاد شده.
در حال حاضر ۸ میلیون فکتام در گردش است.
سایت رسمی فکتام http://factom.org می‌باشد.