سوالات فیستر
فیستر یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۹۳۸ میلیارد فیستر وجود دارد که در حال حاضر ۴۶۹ میلیون از آن در گردش است.