سوالات اکسرن‌چین
اکسرن‌چین یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر ۹۲.۵ میلیارد اکسرن‌چین در گردش است.
سایت رسمی اکسرن‌چین https://exrnchain.com می‌باشد.