سوالات اکسپرینس‌پوینتس
اکسپرینس‌پوینتس یک کوین است که در سال ۲۰۱۶ ایجاد شده.
۲۷۵ میلیون اکسپرینس‌پوینتس وجود دارد که در حال حاضر ۲۴۰ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی اکسپرینس‌پوینتس http://www.xpcoin.io می‌باشد.