سوالات اکسپنس
اکسپنس یک کوین است که در سال ۲۰۱۵ ایجاد شده.
۱۹ میلیون اکسپنس وجود دارد که در حال حاضر ۱۰ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی اکسپنس http://www.expanse.tech می‌باشد.