سوالات اگزیم‌چین
اگزیم‌چین یک توکن بر بستر بلاک چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
150 میلیون اگزیم‌چین وجود دارد که بیش از 67 میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی اگزیم‌چین https://www.eximchain.com می‌باشد.