سوالات اورکس
اورکس یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۲۵ میلیون اورکس وجود دارد که در ۱۶.۵ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی اورکس https://www.everex.io می‌باشد.