سوالات ایونت‌چین
ایونت‌چین یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۸۴ میلیون ایونت‌چین وجود دارد که هم‌اکنون ۳۱ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی ایونت‌چین https://eventchain.io می‌باشد.