سوالات اترپارتی
اترپارتی یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
1 میلیارد اترپارتی وجود دارد که ۵۲۲ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی اترپارتی https://etherparty.com می‌باشد.