سوالات اتریوم‌کلاسیک
اتریوم کلاسیک یک بلاک‌چین و بستر کوینی به همین نام است که در سال ۲۰۱۵ ایجاد شده.
اتریوم کلاسیک همان بلاک‌چین اولیه اتریوم پیش از هاردفورک سال ۲۰۱۷ است.
سازندگان اتریوم کلاسیک همان سازندگان اتریوم هستند.
در حال حاضر بیش از ۱۰۰ میلیون کوین اتریوم کلاسیک وجود دارد.
سایت رسمی اتریوم کلاسیک https://ethereumclassic.org می‌باشد.