سوالات اسپرز
اسپرز یک کوین است که در سال ۲۰۱۶ ایجاد شده.
۵۰ میلیارد اسپرز وجود دارد که هم‌اکنون ۲۲ میلیارد آن در گردش است.
سایت رسمی اسپرز http://espers.io می‌باشد.