سوالات اروس‌کوین
اروس‌کوین یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۲۴۰ میلیون اروس‌کوین وجود دارد که در حال حاضر ۱۸۶ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی اروس‌کوین https://eroscoin.org می‌باشد.