سوالات انویان
انویان یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
بیش از 127 میلیون توکن انویان وجود دارد که حدود ۱۱۱ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی انویان https://www.envion.org می‌باشد.